Updated 26 stycznia 2018

Aktualizacja programu Media Go

Zmiany w programie Media Go

 
 
Pamiętaj, że od stycznia 2018 r. nie można już pobierać aplikacji Media Go. Użytkownicy, którzy mają ją zainstalowaną, mogą nadal z niej korzystać i odwiedzać stronę pomocy, ale samo oprogramowanie nie jest już obsługiwane i po odinstalowaniu nie będzie go można pobrać jeszcze raz.

Po zaktualizowaniu w dniu 24 października 2016 r. program Media Go nie będzie już obsługiwał PlayStation Store.

W tym artykule omówiono wprowadzone zmiany i wyjaśniono, jak można uzyskać dostęp do własnych treści po wykonaniu aktualizacji.

Tylko posiadacze systemu PSP E1000 (bez połączenia Wi-Fi)

WAŻNE: WYMAGANE PODJĘCIE DZIAŁAŃ DO 18.10.2016

Po 24.10.2016 nie będzie można pobierać i instalować gier ani treści PlayStation Video zakupionych w PlayStation Store poprzez program Media Go, dlatego należy pobrać własne treści do tego dnia.

Posiadacze systemów PSP z wyjątkiem systemu PSP E1000

Po 24.10.2016 nie będzie można pobierać i instalować gier ani treści PlayStation Video zakupionych w PlayStation Store poprzez program Media Go — pobieranie tych treści będzie wymagać użycia innych metod (te metody nie są odpowiednie dla modeli PSP E1000).

WSZYSCY posiadacze systemów PSP

Po 24.10.2016 nie będzie można aktywować ani dezaktywować systemu PSP za pomocą programu Media Go, ale dostępne są inne metody*.

* Wszystkie metody mają zastosowanie w przypadku każdego systemu PSP, w tym modeli PSP E1000. Wyjątek stanowi metoda „Aktywowanie systemu PSP za pomocą systemu PSP”, która nie dotyczy modeli PSP E1000.

PlayStation Video w programie Media Go

Nie można aktywować ani dezaktywować programu Media Go na komputerze w celu odtwarzania treści PlayStation Video. Nie trzeba dezaktywować komputera w celu dalszego używania go do oglądania treści PlayStation Video — wystarczy przesyłać filmy strumieniowo. Jeśli chcesz dezaktywować program Media Go w kontekście treści PlayStation Video, skontaktuj się z nami pocztą e-mail.

Nie można pobierać zakupionych treści PlayStation Video do programu Media Go, ale można kontynuować wyświetlanie filmów poprzez ich strumieniowe przesyłanie na komputer lub inne zgodne urządzenie.

Treści pobrane wcześniej do programu Media Go można wyświetlać i odtwarzać pod warunkiem, że program Media Go jest nadal aktywowany. W programie Media Go nie można wyświetlać filmów, które zostały pobrane, ale nie zostały odtworzone. Takie filmy należy przesyłać strumieniowo na komputer lub wyświetlić je na innym zgodnym urządzeniu.

Uzyskiwanie dostępu do treści na alternatywnym urządzeniu

Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć, aby przejść do szczegółowych instrukcji.

Po udostępnieniu aktualizacji programu Media Go zaplanowanym na 18 października 2016 r. firma SIE nie gwarantuje działania wymienionych powyżej funkcji, niezależnie od używanej wersji programu Media Go. Aby używać programu Media Go do odtwarzania treści PlayStation Video, należy aktywować program Media Go do odtwarzania treści PlayStation i odtworzyć te treści przynajmniej jeden raz w programie Media Go, zanim aktualizacja zostanie udostępniona.