Updated 28. januar 2016

WV-33907-2 PS4-feilkode

Kunne ikke koble til serveren innenfor denne tidsgrensen. Tilkoblingen kan være opptatt eller midlertidig ustabil.

  1. Gå til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling] og kontroller nettverksstatusen. Prøv å koble til nettverket på nytt.

  2. Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverket er ustabilt. Prøv følgende:
  • Start systemet på nytt og prøv igjen.
  • Hvis du bruker en trådløs tilkobling, må du plassere PlayStation 4-systemet og ruteren nærmere hverandre, uten hindringer imellom.
  • Det kan hende at andre enheter på nettverket bruker mye båndbredde. Vent til disse er ferdige.
  • Prøv å koble til et annet nettverk hvis tilgjengelig.

  1. Se statusinformasjon for PSN her.