Updated 15. januar 2016

WS-37368-7 PSN-feilkode

Denne SEN-kontoen har blitt utestengt

Denne Sony Entertainment Network ("SEN")-kontoen har blitt midlertidig utestengt fra SEN-tjenestene for brudd på Tjenestevilkårene og Brukeravtalen.   Se e-postkontoen som er tilknyttet kontoen for å få mer informasjon.