Updated 15. januar 2016

WS-37313-7 PS4-feilkode

Kunne ikke laste opp videoen til YouTube

 
 

Det ser ut til at du ikke kan laste opp videoen fordi det har oppstått en feil med tilknytning av YouTube-kontoen med SEN-kontoen.

  1. Klikk her for å logge på med Google-kontoen som er registrert på PS4.
  2. Når du har logget inn, kan du gå til [PSN] og velge [Opphev tilgang].
  3. Deretter må du gå til [PS4] > [Innstillinger] > [PSN] > [Koble til andre tjenester] > [YouTube] > [Pålogging] og tilknytte kontoen på nytt.
  4. Til slutt går du til [Varslinger] > [Opplastinger] for å prøve å laste opp videoen på nytt.