Updated 17. februar 2016

WS-36782-6 PS4-feilkode

Venneforespørselen kan ikke sendes.

 
 

Kan ikke sende venneforespørsel fordi brukeren allerede har nådd det maksimale antallet tillatte venner (2000 venner).