Updated 28. januar 2016

WC-40343-4 PS4-feilkode

Kreditt- eller debetkortinformasjonen som er lagret på din Sony Entertainment Network (SEN)-konto, er ugyldig.

 
 
  1. Gå til [Innstillinger] > [PlayStation Network] > [Lommebok] > [Faktureringsinformasjon], og kontroller at kredittkortinformasjonen er oppgitt korrekt.
  2. Kontroller at adresseinformasjonen for SEN-kontoen er identiske med det som fremkommer på kontoutskriften fra kortutstederen.