Updated 16. februar 2016

WC-40330-0 PS4-feilkode

Tidsavbruddsfeil

 
 

Prøv på nytt. Hvis feilen oppstod på PlayStation Store, må du lukke butikken og prøve på nytt.
Hvis feilen vedvarer, må du avslutte butikken og logge av og logge på PlayStation Network under [Innstillinger] > [PlayStation Network].