Updated 14. januar 2016

SU-30696-4 PS4-feilkode

Kunne ikke oppdatere systemprogramvaren. Oppdateringsfilen kan være ødelagt.

Hvis du oppdaterer systemet via Internett, kan du gå til [Innstillinger] > [Systemprogramvareoppdatering] og prøve å oppdatere på nytt.

Hvis du oppdaterer fra en USB-lagringsenhet, kan du prøve å oppdatere systemet via Internett ved å gå til [Innstillinger] > [Systemprogramvareoppdatering] > [Oppdater via Internett].

Hvis dette ikke er mulig, kan du laste ned den nyeste systemprogramvareoppdateringen fra eu.playstation.com på nytt. Du må installere denne via en USB-lagringsenhet, ved bruk av riktig mappestruktur. Du finner en forklaring av hvordan du gjør dette, her.

Hvis du fortsatt opplever problemer med systemprogramvareoppdateringen, kan du prøve å oppdatere i Sikkerhetsmodus (Alternativ 3).