Updated 18. februar 2016

NW-31453-6 PS4-feilkode

Forsinket svar fra serveren

 
 
  1. Utfør en Internett-tilkoblingstest under [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling]. Kontroller at Internett-statusen er gyldig.
  2. Se statusen for PlayStation Network på PlayStation.com.