Updated 3. desember 2015

NW-31374-8 PS4-feilkode

Tilkoblingen ble tidsavbrutt

Kontroller at ruterens eller tilgangspunktets brannmurinnstillinger ikke sperrer UDP-portene 3478 og 3479.

Hvis du ikke vet hvordan man kontrollerer dette, kan du kontakte produsenten av ruteren eller din Internett-leverandør for å få hjelp. 

Hvis ikke dette hjelper, kan du prøve igjen senere siden problemet kan skyldes høy serverpågang.