Updated 15. februar 2016

NW-31297-2 PS4-feilkode

Kan ikke koble til trådløst nettverk.

 
 

Kunne ikke koble til Wi-Fi-nettverket fordi Wi-Fi-passordet ikke er riktig angitt på PS4-systemet, eller fordi det trådløse nettverket er opptatt.

Gå til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Konfigurere Internett-tilkobling] for å konfigurere nettverksinnstillingene igjen.

Hvis feilen bare oppstår i en begrenset periode, kan det hende at det trådløse nettverket er opptatt og forhindrer tilkoblingen. Prøv å koble andre enheter fra det trådløse nettverket, og kjør en ny Internett-tilkoblingstest under [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling]. Hvis du ikke kan koble andre enheter fra det trådløse nettverket, kan du prøve Internett-tilkoblingstesten på PS4 senere.