Updated 17. desember 2015

NW-31253-4 PS4-feilkode

Det oppstod en nettverksfeil. Svar fra DNS-serveren er forsinket eller ustabilt.

  1. Start PlayStation 4-systemet og ruteren på nytt. 
  2. Kontroller om Internett-leverandøren utfører vedlikehold på nettverket sitt.
  3. Følgende portnumre brukes av PSN-serverne til å koble til Internett. Kontroller at de ikke er sperret av ruteren din:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480

UDP: 3478, 3479

  1. Hvis du har brukt en spesifikk DNS-server, går du til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Konfigurer Internett-tilkobling] > [Brukerdefinert] og endrer DNS-innstillingene.