Updated 17. desember 2015

NW-31250-1 PS4-feilkode

Intern serverfeil. Det oppstod en feil under tilkobling til serveren.

  1. Start systemet på nytt.
  2. Hvis feilen vedvarer, kan det være et problem med serveren. Prøv på nytt senere.