Updated 20. januar 2016

NW-31246-6 PS4-feilkode

DNS-innstillingene er ugyldige.

  1. Start PlayStation 4-systemet på nytt for å oppdatere nettverkstilkoblingen.
  2. Gå til [Innstillinger] > [Nettverk} > [Test Internett-tilkobling].
  3. Hvis du valgte [Manuell] under [IP-adresseinnstillinger] eller [DNS-innstillinger] da du konfigurerte Internett-tilkoblingen for PlayStation 4, må du kontrollere at [Primær DNS] og [Sekundær DNS] er riktig konfigurert.

I andre tilfeller har systemet kanskje ikke hentet en IP-adresse, eller DNS-innstillingene kan ha blitt endret.
Kontakt Internett-leverandøren din for å få hjelp.