Updated 14. januar 2016

NW-31205-1 PS4-feilkode

Nettverkstilkoblingen er ustabil eller for svak til å nå PSN-serveren.

  1. Kontroller tilkoblingsstatus for PlayStation 4 under [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling].
  2. Prøv følgende:
  • Det kan hende at andre enheter på nettverket bruker mye båndbredde. Vent til disse er ferdige.
  • Kontroller at ruteren og modemet støtter PlayStation 4. Kontakt Internett-leverandøren din for detaljer.
  • Tilbakestill din lokale nettverkstilkobling ved å slå av modemet eller ruteren, og vent i fem minutter før du slår dem på igjen.
  • Oppdater ruterens fastvare. Ta kontakt med ruterprodusenten eller Internett-leverandøren hvis du trenger hjelp.
  • Hvis du bruker en trådløs tilkobling, må du plassere PlayStation 4-systemet og ruteren i nærheten av hverandre, uten hindringer imellom.
  1. Følgende portnumre brukes for å koble til PSN-serverne via Internett. Kontroller at de ikke er sperret av ruteren.
TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479
  1. Hvis du har brukt en spesifikk DNS-server, går du til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Konfigurere Internett-tilkobling] > [Brugerdefineret] og endrer DNS-innstillingene.
  2. Hvis du fortsatt opplever problemer, kan du prøve igjen senere siden problemet kan skyldes høy serverpågang.