Updated 4. oktober 2016

NP-39225-1 PS4-feilkode

Det har oppstått et problem med Internett-tilkoblingen på PS4-systemet.

 
 
  1. Kontroller statusen for PSN på PlayStation.com, og statusen for spillserveren på spillets nettsted.
  2. Hvis severen er aktiv og fremdeles får denne feilmeldingen, kan du gå til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling] for å kontrollere statusen for Internett-tilkoblingen.
  3. Juster nettverksinnstillingene: Oppdater ruteren til den nyeste fastvaren. Prøv etter en stund siden det lokale nettverket kan være midlertidig opptatt.