Updated 15. januar 2016

NP-38496-0 PS4 PSN-feilkode

Kunne ikke starte Share Play fordi hastigheten på nettverket ditt (opplasting) er lavere enn 2 Mbps. Vi anbefaler at du forbedrer nettverkshastigheten.

For å få den beste Share Play-opplevelsen må både du og vennen din ha en rask Internett-forbindelse med minst 2 Mbps.

  1. Merk deg at det anbefales å bruke en LAN-kabel til å koble PlayStation 4 til nettverket.

    Hvis du bruker en trådløs tilkobling, må du prøve å plassere PlayStation 4-systemet og ruteren i nærheten av hverandre, uten hindringer imellom.
  2. Kontroller om andre enheter på nettverket bruker mye båndbredde. Vent til disse er ferdige.
  3. Gå til [Gruppe] > [Innstillinger for gruppe] > [Videokvalitet for Share Play], og sett både [Oppløsning] og [Bildefrekvens] til Standard. Du trenger en høyhastighets Internett-forbindelse for å bruke Share Play i Høy. 

For å kontrollere status for PlayStation 4-systemet går du til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling].