Updated 16. februar 2016

NP-37680-4 PS4-feilkode

Det registrerte kredittkortet er ugyldig.

 
 

Kreditt- eller debetkortopplysningene som er lagret på din Sony Entertainment Network (SEN)-konto, er ugyldige. Følg fremgangsmåten nedenfor:

  1. Kontroller at kredittkortopplysningene dine er oppgitt riktig.
  2. Kontroller at adresseopplysningene på din SEN-konto er identiske med de som fremkommer på kontoutskriften fra kortutstederen.
  3. Hvis ikke dette løser problemet, kan du lese vår artikkel om hvordan du retter opp faktureringsfeil.