Updated 20. januar 2016

NP-37668-0 PS4-feilkode

Du kan ikke bruke Share Play, fordi hastigheten på nettverkstilkoblingen er for lav, eller fordi nettverkstilkoblingen er ustabil.

For å få den beste Share Play-opplevelsen må både du og vennen din ha en Internett-forbindelse med høy hastighet. Forholdene på hjemmenettverket til hver spiller kan også påvirke Internett-tilkoblingen. Det anbefales en tilkoblingshastighet på minimum 2 Mbps. Ta kontakt med nettverksleverandøren din for å få informasjon om opplastingshastighet.

Tips til å forbedre nettverkstilkoblingen

  • Det anbefales at du bruker en LAN-kabel til å koble PS4-systemet til nettverket.
  • Hvis du bruker trådløs tilkobling, plasserer du PS4 og ruteren i nærheten av hverandre, uten hindringer imellom.
  • Det kan hende at andre enheter på nettverket bruker mye båndbredde. Vent til disse er ferdige.
  • Kontroller tilkoblingsstatus for PS4 under [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling].