Updated 4. februar 2016

NP-31928-3 PS4-feilkode

Kunne ikke koble til nettverket.

 
 
  1. Velg [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling], og kontroller statusen for Internett-tilkoblingen.
  2. Juster nettverksinnstillingene.