Updated 22. februar 2016

NP-31801-3 PS4-feilkode

Det oppstod en feil mens du brukte PSN-funksjoner.

 
 
  1. Lukk programmet og start det på nytt igjen.
  2. Hvis feilen vedvarer, må du sjekke om en oppdatering er tilgjengelig for programmet ved å markere programmet på hjem-skjermen og trykke på OPTIONS-knappen. Velg [Se etter oppdatering].