Updated 14. januar 2016

NP-31739-3 PS4-feilkode

Nedlasting av den siste oppdateringsfilen pågår fortsatt. Du må installere denne oppdateringsfilen for å bruke funksjonen.

  1. Vent til nedlastingen er ferdig. Du kan se fremdriften under [Varslinger] > [Last ned]
  2. Lukk programmet for å installere oppdateringsfilen.

Tips for oppdatering av programmer:

  • Du kan automatisere nedlastingen av programoppdateringer hvis du har et PS Plus-abonnement og aktiverer følgende innstillinger.
  1. [Innstillinger] > [Juster strømsparingsinnstillinger] > [Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus] > [Forbli koblet til Internett]
  2. [Innstillinger] > [System] > [Automatiske opp- og nedlastinger] > [Lagrede data og oppdateringsfil]
  •  Du kan også se etter en oppdateringsfil manuelt og starte nedlasting.
  1. Velg programmets ikon fra hjemskjermen.
  2. Trykk på OPTIONS-knappen på kontrollen, og velg [Se etter oppdatering].