Updated 14. januar 2016

E-82000028 PS4-feilkode

Kreditt- eller debetkortinformasjonen som er lagret på din Sony Entertainment Network-konto, er ugyldig.

  1. Kontroller at kredittkortopplysningene dine er oppgitt riktig.
  2. Kontroller at adresseopplysningene på din SEN-konto er identiske med de som fremkommer på kontoutskriften fra kortutstederen.
  3. Hvis ikke dette løser problemet, kan du lese vår artikkel om hvordan retter opp faktureringsfeil.