Updated 22. februar 2016

CE-38702-0 PS4-feilkode

Kan ikke hente informasjon fra serveren. Det kan hende at du vil oppleve nettverks- eller Internett-tilkoblingsfeil.

 
 
 1. Start ruteren på nytt.
 2. Start PS4 på nytt.
 3. Kontakt Internett-leverandøren for å kontrollere statusen for Internett-tilkoblingen din.
 4. Tilbakestill ruteren og velg [Innstillinger] > [Nettverk] > [Konfigurere Internett-tilkobling] på PlayStation 4 for å koble til ruteren igjen. Se instruksjonene som fulgte med ruteren for å få mer informasjon.
 5. Oppdater ruteren med den nyeste fastvaren. Se instruksjonene som fulgte med ruteren for å få mer informasjon.
 6. Velg [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling], og kontroller statusen for Internett-tilkoblingen.
 7. PlayStation™Network kan være midlertidig opptatt. Kontroller statusen på playstation.com, og prøv på nytt senere.
 8. Det kan hende at en brannmur eller andre sikkerhetstiltak forhindrer deg i å koble til nettverket. Sørg for at nettverksenhetene dine ikke blokkerer følgende portnumre:
  TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
  UDP: 3478, 3479
 9. Hvis du ikke kan koble til en tjeneste utenfor PlayStation™Network, må du kontrollere statusen for den aktuelle tjenesten.