Updated 17. februar 2016

CE-38604-1 PS4-feilkode

Kan ikke laste ned appen fordi en diskversjon av det samme spillet er installert.

 
 
  • Marker appen på hjem-skjermen, og slett den ved å trykke på OPTIONS-knappen og velge [Slett]. Prøv å starte nedlastingen.
  • PlayStation 4 beholder de lagrede dataene for spillet, men du må laste ned eventuelle spilltillegg på nytt.