Updated 30. juni 2017

CE-37857-0 PS4-feilkode

PS4 kjenner ikke igjen USB-lagringen.

 
 
  1. Koble til lagringsenheten.
  2. Hvis lagringsenheten er tilkoblet, men du ser denne feilen, kobler du den fra og til igjen.
  • Velg [Lyd/Enheter] > [Slutt å bruke utvidet lagring] på hurtigmenyen og koble den deretter til igjen. Pass på at du kobler den ordentlig til igjen.
  1. Kontroller at lagringsenheten er FAT- eller exFAT-formatert.
  2. Kontroller PS4 hvis problemene fortsetter: Se støtteartikkel for ekstern HDD for mer hjelp.