Updated 18. februar 2016

CE-36249-4 PS4-feilkode

Kan ikke laste ned dette innholdet. Nedlastingsdatoen er ikke nådd ennå.

 
 
  1. Prøv å laste ned innholdet på nytt når utgivelsesdatoen nærmer seg.
  2. Hvis du vil aktivere funksjonen for automatisk nedlasting, går du til [Innstillinger] > [System] > [Automatiske opp- og nedlastinger] og aktiverer > [Lagrede data og oppdateringsfil]