Updated 18. januar 2016

CE-36244-9 PS4-feilkode

Nedlastingen har blitt utsatt. Det nedlastede innholdet er sannsynligvis ødelagt.

 1. Start PlayStation 4-systemet på nytt. Start deretter nedlastingen på nytt.

  Du kan starte nedlastinger på nytt fra spillets ikon på hjemskjermen eller under [Varslinger] > [Nedlastinger]. 
 2. Hvis feilen oppstår på nytt, må du kontrollere de lokale nettverksinnstillingene.

  – Endre til statisk IP eller prøv å endre DNS-server.
  – Se om et annet nettverk er tilgjengelig.
  – Tilkoblingen kan være midlertidig opptatt. Prøv igjen senere.
 3. Hvis problemet vedvarer, eller hvis du tidligere har oppgradert harddiskstasjonen, kan du bytte til den opprinnelige harddiskstasjonen og installere systemprogramvaren på nytt.

  Hvis du bruker den opprinnelige harddiskstasjonen, kan du prøve å initialisere systemet under [Innstillinger] > [Initialisering] > [Initialiser PlayStation 4] > [Hurtig] 

Når systemet er initialisert, kan du prøve å laste ned innholdet fra biblioteket på nytt.