Updated 24. april 2017

CE-35918-6 PS4-feilkode

Kunne ikke lese disken.

 
 
  1. Løs ut disken fra PS4-systemet, og kontroller at disken ikke er skitten eller ødelagt.
  2. Sett inn en ny PS4-spilldisk, Blu-ray Disc eller DVD for å se om den fungerer.
  3. Hvis andre disker kan leses uten problemer, kan det hende at disken du prøver å spille av, er defekt og må byttes.
  4. Hvis andre disker heller ikke fungerer, kan du kontakte PlayStations kundestøtte. Hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter.