Updated 18. februar 2016

CE-35413-6 PS4-feilkode

PIN-koden for avstandsspilling er feil.

 
 

Sørg for at du angir riktig PIN-kode.