Updated 29. januar 2016

CE-34788-0 PS4-feilkode

Oppdateringsfilen kan ikke brukes

Oppdateringsfilen på USB-enheten kan ikke brukes. For å installere en oppdateringsfil fra USB må du kontrollere at du bruker riktig type oppdatering:

For en standardoppdatering trenger du den siste versjonen av systemprogramvaren, som kan lastes ned fra eu.playstation.com/get-help/ps4-system-software/.

Hvis du allerede har prøvd å bruke denne filen, eller hvis du har installert en ny harddiskstasjon eller initialisert systemet, må du installere systemprogramvaren på nytt. Du finner en installasjonsveiledning og nedlastingsfilen her.