Updated 25. april 2017

CE-34335-8 PS4-feilkode

Ingen harddiskstasjon funnet på din PS4

 
 

PS4-systemet finner ikke systemets harddiskstasjon (HDD). Prøv følgende:

  1. Slå av PS4, trekk ut strømledningen, og ta av toppdekslet. Klikk her for å få en forklaring på hvordan du tar av harddiskstasjondekslet.
  2. Kontroller at harddiskstasjonen er riktig installert ved å ta den ut av systemet og deretter sette den inn på nytt.
  3. Hvis du fortsatt opplever problemer etter å ha installert harddiskstasjonen på nytt, kan det skyldes at den er defekt, eller at systemet trenger service. Kontakt PlayStations kundestøtte for å få hjelp.