Updated 29. januar 2016

CE-33992-6 PS4-feilkode

Pålogging til PSN mislyktes under en test av Internett-tilkoblingen.

Logg på PSN ved å velge [Innstillinger] > [PSN] > [Logg på PSN] før du prøver [Test Internett-tilkobling] på nytt.

Du kan oppleve denne feilen hvis du tester Internett-tilkoblingen under vedlikehold av PSN. Du kan se status for PSN her og prøve å koble til PSN når vedlikeholdet er fullført.