Updated 15. januar 2016

CE-33986-9 PS4-feilkode

Feil ved test av Internett-tilkobling

  1. PlayStation Network ("PSN") kan være midlertidig utilgjengelig eller under vedlikehold. Undersøk status for PSN her
  2. Hvis PSN er tilgjengelig, kan du teste Internett-tilkoblingen ved å gå til [Innstillinger] > [Nettverk] > [Test Internett-tilkobling] for å bekrefte at du kan koble til Internett.