Updated 12. februar 2016

CE-33984-7 PS4-feilkode

Tilkoblingstesten ble tidsavbrutt under forsøk på å hente IP-adresse.

 
 

Internett-tilkoblingstesten ble tidsavbrutt. Prøv å utføre Internett-tilkoblingstesten på nytt.