Updated 16. februar 2016

CE-33937-5 PS4-feilkode

Kan ikke bruke innholdet. Hvis du vil bruke innholdet, må du kjøpe det fra PlayStation®Store.

 
 

Dette innholdet kan bare brukes av de brukerne som har lisens til å bruke det. Hvis du vil bruke innholdet, må du bytte bruker eller kjøpe det fra PlayStation®Store.