Updated 14. januar 2016

CE-33191-7 PS4-feilkode

Sett riktig disk inn i PlayStation 4-systemet.

For å kjøre dette programmet må disken være satt inn i PlayStation 4-systemet, selv om den er installert.