Updated 16. februar 2016

CE-32937-4 PS4-feilkode

Kunne ikke laste ned data.

 
 
  1. Kontroller distribusjonsperioden for innholdet som du prøver å laste ned.
  2. Gå til [Varslinger] > [Nedlastinger], trykk på OPTIONS-knappen på kontrolleren mens du markerer meldingen, og velg [Slett] for å avbryte nedlastingen.
  3. Hvis feilen vedvarer, kan det hende at nettverkstilkoblingen er midlertidig opptatt eller ustabil. Prøv igjen senere.