Updated 18. februar 2016

CE-32869-8 PS4-feilkode

Kunne ikke starte programmet siden informasjonen var ugyldig. Databasen er sannsynligvis delvis ødelagt.

 
 
  1. Start PlayStation 4-systemet i Sikkerhetsmodus, og velg [5. Gjenopprett database].
  2. Prøv å starte programmet. Hvis feilen vedvarer, må du starte systemet i Sikkerhetsmodus igjen og velge [3. Oppdater systemprogramvare] eller [4. Gjenopprett database].
  3. Hvis feilen bare skjer med et bestemt program, kan du slette programmet ved å trykke på OPTIONS-knappen på kontrolleren samtidig som du markerer programmet på hjemskjermen, og velge [Slett]. Installer programmet igjen via PlayStation Store.
  4. Hvis feilen skjer med flere eller alle programmene, kan du sikkerhetskopiere de lagrede dataene under [Innstillinger] > [Administrasjon av lagrede data for program] > [Lagrede data i systemlagring] og starte PlayStation 4-systemet under [Innstillinger] > [Initialisering] > [Initialiser PS4] > [Hurtig].