Updated 17. desember 2015

CE-30784-2 PS4-feilkode

PS4 fant ingen USB-enhet.

Det virker som om PS4 ikke finner noen USB-enhet. Kontroller at USB-enheten er kompatibel og riktig konfigurert ved å følge fremgangsmåten nedenfor:

  1. Kontroller at USB-enheten støtter USB 2.0 eller 3.0.
  2. Kontroller at enheten er riktig satt inn i PS4, og vent noen minutter før du prøver å bruke enheten på nytt.
  3. Kontroller at enheten ikke har flere partisjoner.
  4. Prøv å formatere enheten ved bruk av PC hvis mulig.