Updated 22. juni 2016

CE-30774-1 PS4-feilkode

Kan ikke oppdatere

 
 

PS4-systemet kunne ikke oppdatere systemprogramvaren med en USB-lagringsenhet. Gå til [Innstillinger] > [Systemprogramvareoppdatering] for å oppdatere PS4.

Hvis det ikke er mulig, kan du følge disse trinnene:

  1. Kontroller at USB-lagringsenheten er formatert som FAT eller exFAT.

Sett USB-lagringsenheten inn i USB-porten på din PC/Mac, høyreklikk, og velg Formater for å åpne dialogboksen. Velg FAT eller exFAT fra rullegardinlisten under Filsystem.

  1. Kontroller at oppdateringsfilen er lagret i riktig filstruktur.

Med en datamaskin oppretter du en mappe som heter PS4. Inni den mappen oppretter du enda en mappe som heter UPDATE. Oppdateringsfilen (PS4UPDATE.PUP) må være lagret i UPDATE-mappen. Hvis det oppstår en feil, kan det hende at det er en feil på den nedlastede filen, så slett oppdateringsfilen fra USB-enheten og last den ned igjen

  1. Prøv på nytt

Hvis problemet fremdeles er der, må du slette den nedlastede filen fra USB-stasjonen og laste den ned på nytt.