Updated 23 februari 2016

CE-32869-8 PS4-foutcode

Kan de applicatie niet starten omdat de gegevens ongeldig zijn. De database is waarschijnlijk gedeeltelijk beschadigd.

 
 
  1. Start het PlayStation 4-systeem opnieuw op in de Veilige modus en selecteer [5. Database reconstrueren]
  2. Probeer de applicatie te starten. Start het systeem opnieuw op in de Veilige modus als het probleem zich blijft voordoen en selecteer [3. De systeemsoftware updaten] of [4. Database reconstrueren].
  3. Als de fout zich alleen voordoet bij een specifieke applicatie, druk je op de OPTIONS-toets op je controller terwijl je de applicatie in het beginscherm selecteert, en selecteer je [Verwijderen]. Installeer de applicatie opnieuw via de PlayStation Store.
  4. Als de fout zich voordoet bij meerdere of alle applicaties, maak je een back-up van je opgeslagen gegevens in [Instellingen] > [Beheer van opgeslagen applicatiedata] > [Opgeslagen data in systeemopslag] en initialiseer je het PlayStation 4-systeem via [Instellingen] > [Initialisatie] > [PS4 initialiseren] > [Snel].