Updated 22 juni 2016

CE-30774-1 PS4-foutcode

Kan niet updaten

 
 

De PS4 kan de systeemsoftware niet bijwerken via een USB-opslagapparaat. Ga naar [Instellingen] > [Systeemsoftware-update] om je PS4 bij te werken.

Voer deze stappen uit als dat niet mogelijk is:

  1. Zorg ervoor dat je USB-opslagapparaat is geformatteerd als FAT of exFAT.

Sluit het USB-opslagapparaat aan op de USB-aansluiting van je pc/Mac. Klik op de rechtermuisknop en selecteer 'Formatteren' om het dialoogvenster te openen. Selecteer FAT of exFAT in het vervolgkeuzemenu onder 'Bestandssysteem'.

  1. Controleer of het updatebestand is opgeslagen volgens de juiste bestandsstructuur.

Maak op de computer een map met de naam 'PS4'. Maak in deze map een andere map genaamd 'UPDATE'. Het updatebestand ('PS4UPDATE.PUP') moeten worden opgeslagen in de map 'UPDATE'. Als het probleem aanhoudt, is het gedownloade bestand mogelijk beschadigd. Verwijder het updatebestand van je USB-opslagapparaat en download het bestand opnieuw

  1. Probeer het opnieuw

Als het probleem aanhoudt, verwijder dan het gedownloade bestand van je USB-station en download het opnieuw.