Updated 3 oktober 2016

WC-34891-5 PS4-foutcode

Creditcardgegevens zijn ongeldig.

 
 
  1. Controleer of de naam van de creditcardhouder, het creditcardnummer, de CVC-code (de laatste drie cijfers in het handtekeningvakje), de vervaldatum en het adres correct zijn en zorg ervoor dat ze overeenkomen met de gegevens van de rekening die bij je creditcard/betaalkaart hoort.
  2. Zorg ervoor dat de volgorde van je adres overeenkomt met de gegevens in het systeem van je creditcardmaatschappij, inclusief alle afkortingen.
  3. Gebruik een kaart met een straatadres. Gebruik bijvoorbeeld geen postbusadres.
  4. Gebruik geen prepaid creditcard; deze werken mogelijk niet wanneer er geen adres aan is gekoppeld.
  5. Als je adres een afwijkend huisnummer heeft, bijvoorbeeld bij een appartement, of als je naam of adres speciale tekens bevat zoals een sterretje (*), koppelteken (-), apostrof (') of schuine streep naar rechts (/), laat dit dan weg.
  6. Als je naam of adres speciale leestekens bevat (zoals 'β', 'ä' of 'ç'), vervang deze dan door de letter van het standaard alfabet met 26 letters die er het meest op lijkt (gebruik bijvoorbeeld 'ss' voor 'β', 'a' voor 'ä' en 'c' voor 'ç').