Updated 15 Φεβρουαρίου 2016

Κωδικός σφάλματος PS4 NW-31254-5

Προέκυψε σφάλμα δικτύου. Η απάντηση από το διακομιστή DNS καθυστερεί ή είναι ασταθής.

 
 
  1. Επανεκκινήστε το δρομολογητή και το σύστημα PlayStation 4 για ανανέωση της σύνδεσης δικτύου.
  2. Επιλέξτε διαδοχικά [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Network] (Δίκτυο) > [Test Internet Connection] (Δοκιμή σύνδεσης στο Internet) και ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης.
  3. Αν εκτελούνται εργασίες συντήρησης, ελέγξτε τις πληροφορίες του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.
  4. Αν για το στοιχείο [IP Address Settings] (Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP) ή [DNS Settings] (Ρυθμίσεις DNS), κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης Internet, επιλέξατε [Manual] (Μη αυτόματα), βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία [Primary DNS] (Κύριο DNS) και [Secondary DNS] (Δευτερεύον DNS) έχουν οριστεί σωστά.
    Σε ορισμένες περιπτώσεις, το σύστημα μπορεί να μην έχει λάβει διεύθυνση IP ή οι ρυθμίσεις με DNS να έχουν αλλάξει. Για περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.