Updated 17 Δεκεμβρίου 2015

Κωδικός σφάλματος PS4 NW-31253-4

Προέκυψε σφάλμα δικτύου. Η απάντηση από το διακομιστή DNS καθυστερεί ή είναι ασταθής.

  1. Επανεκκινήστε το σύστημα PlayStation 4 και το δρομολογητή. 
  2. Ελέγξτε αν ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου πραγματοποιεί κάποια διαδικασία συντήρησης στο δίκτυό σας.
  3. Οι παρακάτω αριθμοί θυρών χρησιμοποιούνται από τους διακομιστές PSN℠ για τη σύνδεση στο Internet. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκαριστεί από το δρομολογητή σας:

TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480

UDP: 3478, 3479

  1. Αν χρησιμοποιείτε έναν συγκεκριμένο διακομιστή DNS, επιλέξτε διαδοχικά [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Network] (Δίκτυο) > [Set Up Internet Connection] (Εγκατάσταση σύνδεσης Internet) > [Custom] (Προσαρμογή) και αλλάξτε τις ρυθμίσεις DNS.