PlayStation®VR2

PlayStation®VR2

PlayStation Support

Hvad kan vi hjælpe med?

Vælg en kategori nedenfor:

الرجوع إلى التصنيفات
Navne på dele
Tilbage

Navne på dele

PS VR2-headset

A) Reguleringsknap til visir

B) Ventilationsåbning

C) Hovedbøjle

D) Justeringshjul til linse

E) Kabel til VR-headset

F) Visir

G) Sporingskameraer

C) Nakkestøtte

B) Lysafskærmning

C) Pandestøtte

D) Fastlåsningssensor

E) Linser

F) Ørepropholder
Når du ikke bruger dine hovedtelefoner, skal du bruge ørepropholderne på dit VR-headset til at opbevare dem, så de ikke er i vejen.

G) Justeringshjul til pandebånd

H) Udløsningsknap til pandebånd

A) Hul til fastgørelse af hovedtelefoner

B) Stereo hovedtelefon-udgang

C) Tænd/sluk-knap
Tryk: Tænd for VR-headsettet
Tryk og hold: Sluk for VR-headsettet

D) Funktionsknap
Tryk på knappen for at skifte til transparent visning. Du kan slå mikrofonen fra ved at tildele knappen igen.

E) Strømindikatoren
Konstant hvidt: VR-headset er tændt
Konstant rødt: VR-headset er slukket

F) Mikrofon

PS VR2 Sense-controller

A) Oprettelsesknap

B) Venstre pind/L3-knap

C) Firkant-knap

D) Trekant-knap

E) Cirkel-knap

F) Kryds-knap

G) Højre pind/R3-knap

H) Indstillingsknap

I) PS-knap

J) Greb

K) Sporingsring

L) Statusindikator
Hvid, konstant: Tændt
Hvid, blinker langsomt: Oplader i pausetilstand
Slukket: Slukket

A) Holder til strop/Stropkrog

B) L2-knap

C) R2-knap

D) L1-knap

E) R1-knap

F) USB-port

G) Strop

الرجوع إلى التصنيفات
Konfiguration
Tilbage

Konfiguration

Tilslut

 1. Brug det USB Type-C-kabel (A), der fulgte med dit PS VR2-system, til at slutte headsettet til USB-C-porten (B) på forsiden af din PlayStation®5-konsol.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din PS5™-konsol.

 2. Tryk på tænd/sluk-knappen (C) på PS VR2-headsettet.

 1. Sørg for, at du har det nødvendige tilbehør til opsætning.

 1. Brug den trådløse DualSense™-controller, der følger med din PS5-konsol, og følg vejledningen på skærmen.

Få mere information i guiden nedenfor.

Hvis det er første gang, du bruger dine PS VR2 Sense-controllere, skal du parre dem med din PS5™-konsol. Par både venstre og højre controller.

Bemærk, at hvis batteriet i din controller er lavt, skal du oplade både venstre og højre controller efter parring.

 1. Tænd for PS5-konsollen.

 2. Tilslut en af dine PS VR2 Sense-controllere til din PS5-konsol ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
  Parring er fuldført.

 1. Tryk på PS-knappen på din controller.
  Controlleren er tildelt den bruger, der aktuelt er logget på PS5-konsollen.
 2. Gentag trin 2 og 3 for at parre den anden controller.
 • Fjern USB-kablet, når du bruger PS VR2 Sense-controlleren.
 • Din PS VR2 Sense-controller​ kan kun parres med én PS5-konsol ad gangen. Når du vil bruge din controller på en anden konsol, skal du parre den med den pågældende konsol.

Få mere information i guiden nedenfor. 

Indstillinger

For at få adgang til VR-tilstand og spille VR-spil skal du først indstille et område (spilleområde), hvor du sikkert kan bruge PS VR2.

 1. Tænd for dit PlayStation®VR2-system, og gå til hjemmeskærmen, og vælg Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.

 2. Vælg Indstil spilleområde for at nulstille spilleområdet, når du har brug for at ændre eller indstille et midlertidigt spilleområde.

 • Grænserne for dit spilleområde vises, når du nærmer dig dem. Hvis du forlader dit spilleområde, afbrydes dit spil midlertidigt, og skærmen skifter, så du kan se dine omgivelser.
 • Spilleområder bruges ikke, når du er i film-tilstand.

Få mere information i guiden nedenfor.

Når du trykker på funktionsknappen, skifter dit VR-headset til transparent visning, hvor du kan se dine omgivelser, mens du har dit VR-headset på.

Du kan også ændre funktionsknaptildelingen under Indstillinger.

 1. Tænd for PS VR2, gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
 2. Vælg VR-headset > Funktionsknaptildeling.
  Du kan tildele funktionsknappen til Vis omgivelser eller Slå mikrofon fra.

Få mere information i guiden nedenfor.

 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed.
 2. Vælg Controllere > Brugertilpasning af knaptildelinger på PS VR2 Sense-controllere.
 3. Slå Aktivér brugertilpasning af knaptildelinger til, og vælg derefter Tilpas knaptildelinger.
 4. Vælg den knap, du vil ændre, og vælg derefter en ny funktion for den pågældende knap. 
 5. Vælg Anvend.

 

 • Kun den bruger, som din PS VR2 er tildelt, kan ændre disse indstillinger.
 • Når du aktiverer Byt om på venstre og højre pind, skifter funktionerne i venstre og højre pind mellem hinanden.
 • Hvis du vil kunne ændre disse indstillinger hurtigt, skal du tilføje Tilgængelighed til kontrolcenteret.

Få mere information i artiklen nedenfor.

Tekniske oplysninger

 • PS VR2 er kompatibel med PlayStation®5-konsoller.
 • PS VR2 er ikke kompatibel med PlayStation®4-konsoller.

Der er ingen kompatibilitet mellem PlayStation® VR og PS VR2:

 • PS VR-systemer kan ikke spille PS VR2-spil.
 • PS VR2-systemer kan ikke spille PS VR-indhold.

Få mere information i guiden nedenfor.

PS VR2 kan vise video i 120 Hz i film-tilstand via headsettet. Dit TV behøver ikke at understøtte video i 120 Hz, for at det kan vises via dit headset. 

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2 > film-tilstand.
 2. Vælg Video-output for film-tilstand.
 3. Indstil 120 Hz -output.

Få mere information i guiden nedenfor.

Må kun aftørres med en blød, tør klud specielt beregnet til rengøring af linser.

Undlad at bruge papirprodukter som f.eks. køkkenrulle eller servietter, medmindre de er specielt beregnet til rengøring af linser. Hvis der kommer vanddråber eller snavs på linserne, kan det medføre forringelse og nedslidning.

Få mere information i guiden nedenfor.

Det kan tage lidt tid at vænne sig til VR-billeder. Første gang du spiller VR-spil, anbefales det, at du bruger PS VR og PS VR2 i korte perioder.

 • I første omgang kan du prøve at spille spil med den siddende spillemåde. Gå videre til mere dynamiske bevægelser, når du har det godt med siddende spil.
 • Sørg for, at der er god udluftning i spilleområdet.
 • Øg langsomt tiden med VR-headsettet. Det giver dig mulighed for at vænne dig til de nye indtryk i VR. Indstil en timer for at minde dig selv om at tage pauser.

Få mere information i guiden nedenfor.

الرجوع إلى التصنيفات
Fejlfinding
Tilbage

Fejlfinding

Fejlfinding af PS VR2 Sense-controller

 1. Sluk for PlayStation®5-konsollen.  
 2. Find den lille reset-knap på bagsiden af controlleren.  
 3. Brug en stift eller lignende værktøj (medfølger ikke) til at trykke på reset-knappen. 
 4. Forbind controlleren med din PS5™-konsol ved hjælp af det USB-kabel, der fulgte med din konsol, og tryk på PS-knappen. 
الرجوع إلى التصنيفات

Manualer og garanti

Find manualen til din konsol eller enhed.

Find garantioplysninger til dine konsoller og enheder.