Sådan rengøres PS VR2-systemet

Sådan rengøres PS VR2-systemet

Find ud af, hvordan du rengør PlayStation®VR2-systemet, og hvilke produkter du kan bruge til at rengøre de forskellige dele af systemet.

Af hensyn til din sikkerhed skal du frakoble VR-headsettet fra PlayStation®5-konsollen og slukke controlleren før rengøring.

Bemærkninger

 • Anvend ikke flygtige stoffer som f.eks. insektgift. 

 • Sørg for, at gummi- eller vinylmaterialer ikke er i længerevarende kontakt med produktet.

 • Brug ikke fortynder, rensebenzin eller alkohol. Undgå at bruge vådservietter, kemisk behandlede klude og andre produkter, der indeholder sådanne stoffer.

Sådan rengøres headsettets overflader, hovedstøtter og controllerens overflader 

Tør med en blød, tør klud.

Sådan rengøres PS VR2-stik og -porte

Tør med en blød, tør klud.

Du kan opleve støj eller afbrydelser af lyden, hvis stikkene på hovedtelefonerne er beskidte.

Sådan rengøres PS VR2-linser 

Må kun aftørres med en blød, tør klud specielt beregnet til rengøring af linser.

Undlad at bruge papirprodukter som f.eks. køkkenrulle eller servietter, medmindre de er specielt beregnet til rengøring af linser. Hvis der kommer vanddråber eller snavs på linserne, kan det medføre forringelse og nedslidning. 

Sådan rengøres PS VR2-lysafskærmningen

 1. Fjern lysafskærmningen fra VR-headsettet.
  Træk forsigtigt og vrik standeren i højre eller venstre side af lysafskærmningen, og fjern lysafskærmningen fra fremspringene på VR-headsettet ét ad gangen i rækkefølge.

Vær forsigtig, når du fjerner eller monterer lysafskærmningen, da den kan gå i stykker, hvis du bruger overdreven kraft. 

 1. Rengør lysafskærmningen med vand.

 2. Tør vandet af med en blød, tør klud. Lufttør lysafskærmningen grundigt før brug et sted med god ventilation.

 3. Monter lysafskærmningen på VR-headsettet.
  Indsæt de 14 fremspring på VR-headsettet i hullerne på lysafskærmningen, og skub fremspringet på næsen på lysafskærmningen ind i rillen på VR-headsettet.

Sådan rengøres PS VR2-ventilationsåbningerne

Fjern ophobet støv fra ventilationsåbningerne ved hjælp af en håndholdt støvsuger eller et lignende produkt.

Sådan rengøres PS VR2-øresneglene

Fjern øresneglene fra stereohovedtelefonerne, og vask dem i hånden med et mildt rensemiddel. Tør dem af med en blød klud, indtil de er helt tørre, før du igen sætter dem fast på hovedtelefonerne.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister