Sådan indstiller du PS VR2

Sådan indstiller du PS VR2

Find ud af, hvordan du indstiller PlayStation®VR2 og opdaterer dine PlayStation VR2-indstillinger.

Sådan opretter du forbindelse til PS VR2

 1. Brug det USB Type-C-kabel (A), der fulgte med dit PS VR2-system, til at slutte headsettet til USB-C-porten (B) på forsiden af din PlayStation®5-konsol.
 1. Tryk på tænd/sluk-knappen på din PS5™-konsol.

 2. Tryk på tænd/sluk-knappen (C) på PS VR2-headsettet.

 1. Sørg for, at du har det nødvendige tilbehør til opsætning.

 1. Brug den trådløse DualSense™-controller, der følger med din PS5-konsol, og følg vejledningen på skærmen.

Sørg for, at systemsoftwaren på din PlayStation 5-konsol er opdateret.

 1. Kontrollér øretelefonerne.
  Forbind stereohovedtelefonerne til dit VR-headset. Du kan også tilslutte andre understøttede hovedtelefoner. 
 2. Par dine controllere.
  Tilslut den højre PlayStation VR2 Sense™-controller til din PS5-konsol ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, og tænd for din konsol. Gentag med venstre PS VR2 Sense-controller​.
 1. Frakobl controllerne, og tryk på funktionsknappen.
  Når dine controllere er parret og opladet, skal du fjerne USB-kablet og trykke på funktionsknappen på VR-headsettet.
 2. Lav noget plads.
  Lav noget plads omkring dig, så der ikke er noget, du støder ind i eller falder over i dit spilleområde.
 3. Tilpas lysstyrken i lokalet.
  Tænd lyset i lokalet, så dit VR-headset kan spore dine omgivelser. Gardinerne skal være trukket for for at undgå direkte sollys. Tryk på funktionsknappen for at kontrollere lysniveauet.
 4. Tag VR-headsettet på.
  Følg instruktionerne på skærmen for at trække visiret ud, frigøre hovedbøjlen og tage dit VR-headset på. Du kan derefter stramme headsettet og justere visiret.
 1. Juster linserne.
  For at sikre, at du kan se skærmen tydeligt, skal du regulere linseafstanden, så dine øjne er i midten af linserne. Tryk på funktionsknappen, når du er færdig.
 1. Hold controllerne.
  Tag dine controllere op, og bær stropperne sikkert på håndleddene. Følg vejledningen på skærmen for at få mere at vide om controllerens funktioner.
 2. Kalibrer øjesporing.
  Følg prikken på skærmen for at kalibrere øjesporing. Undlad at bevæge dit hoved under kalibreringen.
 3. Indstil spilleområdet.
  Indstil et område, hvor du trygt kan spille spil. Scan lokalet ved hjælp af VR-headsettets kamera. Du kan også justere gulvhøjden.
 4. Indstil indstillinger for strømbesparelse for dit headset.

Sådan indstiller du et spilleområde for PS VR2 

 1. Tænd for PS VR2, gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
  Du kan også få adgang til denne menu via kontrolcenteret.
 2. Vælg Spilleområde, og vælg mellem følgende indstillinger.
 • Indstil spilleområde
  Denne indstilling nulstiller spilleområdet, når du har brug for at redigere eller indstille et midlertidigt spilleområde.
 • Indstil gulvhøjde
 • Følsomhed for grænsevisning
  Indstil følsomheden for, hvor hurtigt dit spilleområdes grænser vises, når du nærmer dig dem. Indstil følsomheden til "Høj" for at få vist grænserne tidligere. Hvis du indstiller følsomheden til "Lav", kan du ikke se grænserne, før du er tæt på kanten af spilleområdet.
 • Ryd data for spilleområdet
  Hvis dit spil ikke fortsætter som forventet efter nulstilling af spilleområdet, kan du prøve at rydde data for spilleområdet. Nulstil derefter spilleområdet ved at vælge Indstil spilleområde.

Sådan aktiverer og justerer du øjesporing

Intelligent øjesporing bruger dine øjnes bevægelser til at forbedre din oplevelse med PS VR2.

 1. Tænd for PS VR2, gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
 2. Vælg Øjesporing > Aktivér øjesporing.
  Dit VR-spil afspejler din synslinje, når du blinker, og meget mere.

Hvis du slår Aktivér øjesporing til, og det ikke ser ud til at fungere korrekt, kan du foretage justeringer ved at vælge Juster øjesporing.

Sådan justerer du indstillingerne for VR-headsettet

 1. Tænd for PS VR2, gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
 2. Vælg VR-headset, og vælg derefter mellem følgende indstillinger.
 • Se, hvordan VR-headsettet tages på
 • Juster linseafstanden og VR-headsettets position
  For at sikre, at du kan se VR-skærmen tydeligt, skal du regulere linseafstanden, så dine øjne er i midten af linserne.
 • Lysstyrke på skærm
 • VR-headset vibration
 • Funktionsknaptildeling
 • Kalibrering af sporingskamera
  Kalibrer dit kamera, så det nøjagtigt kan spore dine omgivelser.

Få hurtig adgang til vigtige indstillinger for PS VR2 ved hjælp af kontrolcenteret.

 1. Mens du bruger PS VR2, skal du trykke på PS-knappen for at få adgang til kontrolcenteret.

 2. Vælg kortet med hurtige indstillinger for PlayStation VR2 for hurtigt at justere følgende indstillinger:

 • Vis omgivelser 
 • Lysstyrke på skærm
 • Systemskærmstørrelse
 • VR-headset vibration
 • Indstil spilleområde
 • Juster visibilitet
 • Øjesporing
 • Andre indstillinger

Sådan aktiverer du tilstanden Vis omgivelser for PS VR2

Transparent visning giver dig mulighed for at se dine omgivelser i den virkelige verden, mens du har dit VR2-headset på.

Som standard aktiverer funktionsknappen den transparente visning.

 • Du kan også vælge transparent visning via kortet med hurtige indstillinger for PS VR2 i kontrolcenteret.

Sådan justerer du funktionsknaptildelingen

Når du trykker på funktionsknappen, skifter dit VR-headset til transparent visning, hvor du kan se dine omgivelser, mens du har dit VR-headset på. 

Du kan også ændre funktionsknaptildelingen under Indstillinger.

 1. Tænd for PS VR2, gå til startskærmen, og vælg Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR2.
 2. Vælg VR-headset > Funktionsknaptildeling.
  Du kan tildele funktionsknappen til Vis omgivelser eller Slå mikrofon fra.

Sådan indstiller du, hvornår dit headset slukkes

Indstil, hvor længe du kan efterlade dit PS VR2-headset uden at have det på, før det automatisk slukkes. Denne funktion er deaktiveret, mens du spiller et VR-spil.

 1. På startskærmen skal du vælge Indstillinger > System > Strømbesparelse.
 2. Vælg Indstil tid, indtil PlayStation VR2 slukker.

Denne indstilling vises kun, når din PS VR2 er tilsluttet og tændt.

Har du brug for hjælp? 

Få hjælp og support til dine PlayStation-produkter.