Updated 15. februar 2016

NW-31254-5 (PS4-fejlkode)

Der opstod en netværksfejl. Svar fra DNS-server er forsinket eller ustabilt.

 
 
  1. Genstart PlayStation 4-systemet og routeren for at opdatere netværksforbindelsen.
  2. Gå til [Indstillinger] > [Netværk] > [Test internetforbindelse] for at teste forbindelsesstatus.
  3. Se, om din internetudbyder gennemfører vedligeholdelse.
  4. Hvis du valgte [Manuel] under [IP-adresseindstillinger] eller [DNS-indstillinger], da du indstillede internetforbindelsen, skal du kontrollere, at [Primær DNS] og [Sekundær DNS] er indstillet korrekt.
    I nogle tilfælde har systemet muligvis ikke indhentet en IP-adresse endnu, eller nogle DNS-indstillinger kan være blevet ændret. Få yderligere hjælp ved at kontakte din internetudbyder.